Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μουσικών και Μεταφραστών

Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων
Μουσικών και Μεταφραστών

Σεπτέμβριος 2008 » ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2008

ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2008

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

 

Σχετικά με τις επιχορηγήσεις 2008 του Υπουργείου Πολιτισμού που δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο Τύπο και ανακοινώθηκαν και από την σχετική ιστοσελίδα του INTERNEΤ, ο Πρόεδρος της Εταιρείας που μετέχει σαν μέλος του Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού, απέστειλε την παρακάτω επιστολή που έχει περιληφθεί στα πρακτικά του ΕΚΕΘΕΧ.

 

Κύριο

Γιώργο Δραγώνα

Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού

Κωλέττη 31

ΑΘΗΝΑ

 

 

Κοινοποίηση: Υπουργό Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη

                       Αντιπρόεδρο ΕΚΕΘΕΧ κ. Β. Παπαβασιλείου

                       Σμαρούλα Λυτάρη – Υπουργείο Πολιτισμού

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

Επί των πρακτικών της συνεδρίασης της 24ης Ιουλίου του ΕΚΕΘΕΧ που μου κοινοποιήσατε για ενημέρωση και υπογραφή, έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

1.- Από την ολομέλεια που αναφέρεται ως παρούσα με την «ομόφωνη συμφωνία» τους εφ’ όλων των θεμάτων, απουσίαζαν 3 μέλη και συγκεκριμένα η κ. Ελευθερία Ντεκώ, ο κ. Απόστολος Βέττας και ο κ. Αλέξανδρος Μυράτ, ενώ και εγώ αποχώρησα για λόγους υγείας μετά την συζήτηση του 10ου θέματος περί Επιχορηγήσεων Θεάτρου και Χορού, το οποίον εζήτησα να προταχθεί, όπως και έγινε εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου για την διευκόλυνση της επί μία μόνο ώρας παραμονής μου. Παρακαλώ τα ανωτέρω να αναγραφούν στα πρακτικά.

2.- Επί του θέματος των επιχορηγήσεων έχει γραφεί ότι «ο κ. Λαζαρίδης εξέφρασε διαφωνία για τον αποκλεισμό των κ.κ. Μπέλου και Μεσσάλα».

Σας θυμίζω ότι, αν και πολύ καλά το γνωρίζετε, ότι η εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής μας δόθηκε μόλις κατά την έναρξη της συνεδρίασης, χωρίς, ως οφείλατε να μας είχατε δώσει εγκαίρως, δηλαδή αρκετές ημέρες πριν, τις προτάσεις, το σκεπτικό και τον πίνακα των υποψηφίων για επιχορήγηση. Κατά συνέπεια αναφέρθηκα για τους δύο εν λόγω θιασάρχες, εντελώς δειγματολογικά, από μια πρώτη ματιά που πρόλαβα να αναγνώσω, αλλά και στη συνέχεια η ανάγνωση του σκεπτικού, όπως έγινε, ουδόλως δικαίωνε την άρνηση της επιχορήγησής τους με μοναδικό δικαιολογητικό, ειδικά για τον κ. Μεσσάλα για το οποίο και εσείς συμφωνήσατε, ότι «είναι ανεπίτρεπτο ο αιτούμενος επιχορήγησης να αναφέρεται εις το ότι «τίμησαν τις παραστάσεις του διακεκριμένα πρόσωπα της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής», γεγονός – που κατά την δική μου άποψη – τα «διακεκριμένα πρόσωπα τιμούν τις αξιόλογες παραστάσεις», και τούτο αποτελεί εύσημο και όχι «καταδικαστική απόφαση»όπως άλλωστε αναφέρονται και στα πρακτικά και που παρά ταύτα, το σκεπτικό ήταν απορριπτικό. Ομοίως και για την περίπτωση του κ. Μπέλου, παρά την υμνητική εισήγηση του σκεπτικού, απερρίφθη διότι, όπως αναφέρθηκε, «δεν είχαν περισσότερα στοιχεία», καίτοι το έργο του, που αποτελεί υποδειγματική ελληνική ηθογραφία, παιζόταν επί δύο συνεχείς περιόδους.

3.- Ο ελάχιστος χρόνος της συνεδρίασης δεν άφησε περιθώρια για την εξέταση και των άλλων προτάσεων, για τις περισσότερες των οποίων υπάρχουν επιφυλάξεις, όταν μελέτησα τις προτάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, όπως

α.- δεν κατανοώ τους λόγους για τους οποίους ο κ. Μαρμαρινός ανέβηκε στο ποσό των 100.000,00€, όταν η επιχορήγηση των περισσοτέρων «ιστορικών» θιάσων έχει ελαττωθεί.

Ποιο έργο του και ποια προσφορά του δικαιολογεί αυτή την αναβάθμιση;

β.- με ποια λογική ο κατ’ ουσίαν «ιστορικός θίασος» του κ. Ευαγγελάτου λαμβάνει επιχορήγηση μικρότερη άλλων πολύ μικρότερου ιστορικού;

γ.- θεωρώ ως εντελώς αδικαιολόγητη την ελάχιστη επιχορήγηση που προτείνει η Γνωμοδοτική Επιτροπή για το Ανοιχτό Θέατρο του κ. Γιώργου Μιχαηλίδη με την πολυετή και σημαντική προσφορά του στα θεατρικά μας δρώμενα, και ήδη ευρισκομένου σε δεινή οικονομική κατάσταση.

δ.- όπως δυσκολεύομαι να κατανοήσω τον λόγο για τον οποίο αποφασίστηκε το ποσόν των 70.000,00€ στον θίασο «Δόλιχος» του κ. Τάρλοου, ο οποίος και δια του Τύπου διέπραξε την απρέπεια να δηλώσει ότι «δεν υπάρχουν καλά ελληνικά έργα» εις επιβεβαίωση της οποίας σας αποστέλλω σχετική επιστολή του Γεν. Γραμματέα της Ε.Ε.Θ.Σ. κ. Γιώργη Χριστοφιλάκη.

ε.- στα πρακτικά αναφέρεται ποσόν των 160.000,00€ το οποίον αντί να διατεθεί προς επιχορήγηση και άλλων θιάσων, τελικώς ετέθη στην διάθεση του ΕΚΕΘΕΧ, απόφαση την οποία θεωρώ απαράδεκτη, διότι το ΕΚΕΘΕΧ συντηρείται από χρηματοδότηση που του παρέχει το αρμόδιο υπουργείο και όχι από περικοπές χρημάτων που προορίζονται για άλλους σκοπούς.

Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η απόφαση περί των επιχορηγήσεων που χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μας ζητήσατε την αποδοχή του Δ.Σ. έλαβε, θετικές ψήφους μόνο από υμάς, τον κ. Β. Παπαβασιλείου, τον κ. Π. Γάλλια, την κ. Ξένου, λευκή αν δεν κάνω λάθος από την κ. Λυτάρη και με απουσία 3 μελών (Μυράτ, Βέττας, Ντεκώ).

Ωσαύτως, κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να εκτιμάτε το Δελτίο που εκδίδει η Εταιρεία των Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, κατά τον ανάλογο τρόπο που και εμείς εκτιμούμε το έντυπο που εκδίδετε, διότι υπήρξε ατυχής και απαξιωτικός ο τρόπος που αντιμετωπίσατε την παρατήρησή μας για τις αντιρρήσεις που πιθανόν να διατυπωθούν από τον Τύπο.

Κατόπιν των ανωτέρω, η από μέρους μου αποδοχή των προτάσεων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι αρνητική και παρακαλώ να αναγραφεί εις τα πρακτικά, όπως επίσης και για τα υπόλοιπα θέματα, που αναφέρονται στα πρακτικά λόγω αποχώρησης από την συνεδρίαση για τους λόγους που ανέφερα ως άνω, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. 

 

 

Γιώργος Λαζαρίδης

μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΕΘΕΧ

Πρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων

Συνθετών και Μεταφραστών

 


Ειδήσεις
ΔΙΑΦΟΡΑ
02/06/2016

Η Γωνιά του Προέδρου

 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ…

Εφτά χρόνια Υπουργείο Πολιτισμού,

στην μεγάλη Επιτροπή,

Κρατικών Βραβείων Θεάτρου,

Πρόεδρος.

Βραβεύσαμε 28 Έργα.

Αριστουργήματα.

Μια χρονιά υπεβλήθησαν 69 Έργα.

Ήβρα 32 βραβεύσημα.

Τουτέστιν : Αριστουργήματα.

Από τούτη τη σοδειά,60 Θεατρικά,

Δεν παίχτηκε κανένα.

Κρατικά Θέατρα.ΔΗΠΕΘΕ :

Αλλού τυρβάζουν.

Παρακμή.Πολιτιστικός ξεπεσμός.

Έχουμε τους Σημαντικότερους,

Θεατρικούς Συγγραφείς.

Αν παιχθούν τα Έργα τους,

είναι μια Βόμβα 100 μεγατόνων.

Καμπανέλλης έφα !!!

                                        Γιώργης Χριστοφιλάκης

 

 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ…

- Ποία η Αποστολή

και το Πνευματικό Χρέος

των Κρατικών Θεάτρων ;

- Η Νεοελληνική Δραματουργία !

Στα συρτάρια των Θεατρικών Συγγραφέων,

πλαγιάζουν Αριστουργήματα.

Και στα βραβευμένα

από το Υπουργείο Πολιτισμού,

σαπίζουν στα Αρχεία,

πάνου από ογδόντα.

Κι οι Διευθυντές του Εθνικού

και Κρατικού Σαλόνικας :

Χατζάκης,Χουβαρδάς,Βούρος,Λιβαθινός,

τι έπραξαν ;

- Στρατάρησαν μέχρις εκεί,

που φτάναν τα όνειρά τους….

Δεν ψάξαν…Δεν ερεύνησαν…

Να βρούνε το Φιλόνι,

των κορυφαίων Δραματουργών μας.

Ανέβασαν Έργα που φτάσανε στην πόρτα τους

Ή ημετέρων !

Αλλά κι οι εκάστοτε Μινίστροι,

αδιαφόρησαν από άγνοια ή απαιδευσία.

Όπως και νάχει,

ο Δραματουργικός Λόγος

σωπαίνει στους κοντυλοφόρους

των Θεατρικών Συγγραφέων

κι η Γλώσσα μας λιμνάζει….

                                 

                                    Γιώργης Χριστοφιλάκης

 

ΤΑ ΑΠΑΙΧΤΑ…

Δεκάδες Έργα Θεατρικά,

Μελών μας,

άπαντα βραβευμένα

από το Υπουργείον Πολιτισμού,

σαπίζουν στα συρτάρια του.

Καμία μέριμνα απ΄τους Υπουργούς

για τούτα τα Αριστουργήματα.

Οι Διευθυντές του Εθνικού Θεάτρου

και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος,

περί άλλα τυρβάζουν

ή πραγματοποιούν τα όνειρά τους,

με χρήμα απ΄τον Κρατικό Κορβανά.

Στα ΔΗΠΕΘΕ ολίγα από τα ίδια.

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Στα Πόστα : Τερμίτες και διάττοντες.

Περιστασάκηδες Κομματικοί.

Το Θέατρο της Πατρίδας

που γέννησεν το Θέατρο,

σε ανάξια χέρια.

                              Γιώργης Χριστοφιλάκης

 

ΤΟ ΚΑΠΕΛΩΜΑ

Νεόκοποι Θεατρο Σκηνοθέτες,

ωσάν αναλαμβάνουν να ανεβάσουν

τα Έργα μας,

το πρώτο που κάμνουν είναι,

να τα καπελώνουν

κι όχι να τα υπηρετούν

ως επιτάσει

το Πνευματικό τους ανεύρυσμα.

Τουτέστιν τα μακελεύουν.

Αλλά μέσα στη Γραφή υπάρχει

κι η Σκηνοθεσία.

Τούτο δεν αρκεί

στους Νεόκοπους.

Θέλουν μια μορφή βιασμού πάνου στο Έργο.

Και ανερυθρίαστα –

Το πράτουν.

Το Έργον γένεται αγνώριστον

κι η Βεβήλωσις,

έχει επιτευχθεί….

                                      Γιώργης Χριστοφιλάκης

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ

Ουδέν νεότερον από το Γρέκικο Μέτωπο,

του Υπουργείου Πολιτισμού

και των Κρατικών Θεάτρων.

Βραβευμένα Αριστουργήματα Τακτικών Μελών μας,

από΄τον Κρατικό Διαγωνισμό,

πάνω από 27,

παραμένουν στα συρτάρια και σαπίζουν.

 

 

 

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ

Πήρε καλές Κριτικές.

Είδα στο Τελεβίζι,

την Μονομαχία : Ετεοκλή – Πολυνείκη.

- Αφελεστάτη….

Πάνε οι καλές μέρες την Τραγικής Αναβίωσης….

Ο Λόγος στα μοδέρνα σκουπίδια…..


Όροι χρήσηςΠροσωπικά δεδομέναCookies
© 1908-2021 eeths.gr
κατασκευή ιστοσελίδων qualityweb

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • ΠληροφορίεςΤο κατάλαβα